O nás

O škôlke

Sme trojtriedna MŠ v centre mesta Šamorín. Máme vynovený exteriér aj interiér MŠ, kde sa naše deti cítia ako doma.

V našej MŠ máme množstvo akcií, ktoré sa snažíme neustále variovať, aby ponúkali pre naše deti nové zážitky. Máme skúsený pracovný tím vedený energickou p. riaditeľkou a skvelých, nápomocných rodičov.

Ponúkame 1x týždenne výuku anglického jazyka, pobyty v škole prírode podľa záujmu rodičov / jediný v okrese už 10 rokov /, rôzne výlety a divadelné predstavenia; zvýšený príjem ovocia pre deti; pomoc detského psychológa a pravidelnú návštevu špeciálnej pedagogičky -stimulátorky/ precvičuje deti s problémami grafomotoriky/.

Pedagogický zbor

Zloženie pedagogického zboru pre Školský rok 2020/21.

 

I. trieda

Monika Bittera

Monika Pusztay

 

II. trieda

Andrea Mészárosová

Mária Holubová

 

III. trieda

Marta Bôžiková

Mgr. Alica Kovácsová

Školský poriadok

Vážení rodičia, odporúčame Vám stiahnuť si a pozorne prečítať Školský a denný poriadok Materskej škôlky Školská.

Školský a denný poriadok je k dispozícií vo formáte DOCX, alebo vo formáte PDF.