OZNAMY

Hmotné zabezpečenie materskej školy

Rodičia, chceme Vás požiadať, aby ste za mesiac apríl neuhrádzali 15 eur na hmotné zabezpečenie materskej školy.

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. Z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Zápis do materskej školy

Podľa nariadenia Ministerstva školstva SR bude zápis do materských škôl prebiehať v termíne od 30. apríla do 31. mája 2020. Bližšie informácie sú na stránkach ministerstva (alternatíva)

Ako deti zapojiť do vzdelávania

Pridávame aj link na pomoc preklenutia situácie, stránky vzdelávacieho portálu Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu s názvom "Viki" a Vzdelávacieho portálu Planéta vedomostí. Nájdete tu výborné edukačné materiály aj pre predškolákov a deti.